พบกับ HomeMeHero.com เร็วๆ นี้

อ่านเพิ่มเติม
หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

1. Fruits2Home เคารพความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (“Personal Data”)  เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและสมาชิกผู้ใช้งาน (“Users”) ทุกท่าน และใช้ข้อมูลของท่านสมาชิก  เพื่อการติดต่อ ซื้อขาย ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้งานสมัคร รวมถึงการแนะนำ ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของเราด้วย

2. การยินยอม (CONSENT) Fruits2Home จะพึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงและด้วยความยินยอมจากคุณ สำหรับผู้ลงทะเบียนสมาชิกถือเป็นเงื่อนไขในการยอมรับการจัดเก็บ การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร  ลงทะเบียน เพื่อการติดต่อ ซื้อขาย หรือรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากทาง Fruits2Home

3. การไม่เข้าร่วมสมาชิก (Unsubscribe): คุณสามารถถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผย (ประมวลผลข้อมูลโดยทั่วไป)  ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยการโทรแจ้งหรือส่งอีเมลล์ ในช่องทางการติดต่อ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้

busy...