นโยบายการคืนสินค้า หรือคืนเงิน ของ Fruits2home นโยบายการคืนสินค้า หรือคืนเงิน ของ Fruits2home นโยบายการคืนสินค้า หรือคืนเงิน

สวนผลไม้ สมัครใช้งานฟรี 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการคืนสินค้า หรือคืนเงิน ของ Fruits2home


1. เนื่องจากสินค้าที่ขายใน Fruitshome เป็นผลไม้สด จึงเป็นไปได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้เลย สำหรับการคืนสินค้ากลับไปยังสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้

2. หากมีปัญหา ข้อร้องเรียน หรือข้อพิพาทในการซื้อขายผลไม้ ผ่าน Fruits2home เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างสังคมการขายผลไม้ที่พึ่งพาอาศัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอาศัยเหตุและผล โดยผู้ขายจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อส่งผลไม้ที่มีคุณภาพถึงมือผู้ซื้อ หากปัญหาเกิดขึ้นจากบุคคลอื่น หรือปัจจัยอื่น อาจจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ แนวทางการคืนเงิน เช่น

    2.1 ลูกค้าได้รับผลไม้ไม่ตรงตามน้ำหนักที่ลงในเว็บไซต์อย่างมีนัยยะ --> เจรจาให้สวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ คืนเงินลูกค้าตามสัดส่วนน้ำหนักที่ขาดไป

   2.2 ลูกค้าได้รับผลไม้ แต่มีการเน่าเสียหรือเสียหายอย่างมาก จนผู้ซื้อต้องการร้องเรียน เช่น เสียหาย 50% -->  เจรจาให้สวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ คืนเงินลูกค้า ตามสัดส่วนที่เสียหาย หรือส่งผลไม้ใหม่ให้ผู้ซื้อเพื่อทดแทน

   2.3 ลูกค้าได้รับผลไม้ไม่ตรงกับที่ลงในเว็บไซต์ อย่างมีนัยยะ เช่น ลงว่าเป็นขนาดพรีเมี่ยม AAA แต่ลูกค้าได้รับผลไม้คละขนาด หรือขนาดเล็ก จนผู้ซื้อไม่สามารถยอมรับได้ -->  เจรจาให้สวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้  คืนเงินลูกค้าเต็มจำนวน คืนเงินบางส่วน หรือจัดส่งให้ใหม่ แล้วแต่กรณี

    2.4 ลูกค้าได้รับผลไม้ล่าช้า หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน --> พูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหา และตกลงแนวทางบรรเทาความเสียหายร่วมกัน


busy...