สวนผลไม้ สมัครใช้งานฟรี 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม

การจัดส่งผลไม้


สวนผลไม้ ผู้ขายผลไม้ จะเลือกบริษัทจัดส่งผลไม้ ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความใกล้ไกล ต้นทุนค่าขนส่ง และคุณภาพการจัดส่งของแต่ละบริษัท เราแนะนำให้ผู้ซื้อพิจารณาบริษัทจัดส่งผลไม้ที่ทางผู้ขายเลือกใช้ ทั้งความรวดเร็ว คุณภาพของสินค้าเมื่อถึงปลายทาง และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วย

โดยทั่วไป สวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ เลือกบริษัทจัดส่ง ดังนี้ 

1. บริษัทไปรษณีย์ไทย หรือ www.thailandpost.co.th

2. บริษัทเคอร์รี่ (Kerry) หรือ https://th.kerryexpress.com/th/home

3. บริษัทแฟลช (Flash) หรือ https://www.flashexpress.co.th

หรือบริษัทอื่นๆ ที่ทางสวนผลไม้ หรือผู้ขายเลือกใช้


โปรดติดต่อสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ หากท่านไม่แน่ใจว่า ระยะเวลาการจัดส่งผลไม้ มาถึงปลายทางของท่าน อาจจะใช้ระยะเวลานานจนทำให้ผลไม้เน่าเสียหายหรือไม่


busy...