พบกับ HomeMeHero.com เร็วๆ นี้

อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนด และเงื่อนไข สำหรับผู้ซื้อและใช้บริการผ่าน Fruits2home


1. เว็บไซต์ Fruits2home.com หรือ "ฟรุ๊ต ทู โฮม" จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตลาด ศูนย์กลางการขายผลไม้ ระหว่างชาวสวนผลไม้ ผู้ขายผลไม้ และลูกค้าที่ซื้อผลไม้ ผ่านช่องทางออนไลน์ของเว็บไซต์ โดย Fruits2home มีระบบการซื้อขาย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย

2. ชาวสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ ได้ลงข้อมูลสินค้า ผลไม้ หรือรูปภาพในระบบ ด้วยตนเอง ทาง Fruits2home ช่วยตรวจและกลั่นกรองในเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตาม ชาวสวนผลไม้ หรือผู้ขาย ยังต้องรับผิดชอบในเนื้อหาที่ลงในเว็ปไซต์อยู่ โดยทาง Fruits2home ไม่รับรองความถูกต้อง ของเนื้อหา หรือรูปภาพ ที่ลงโดยชาวสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้

3. ผู้ซื้อตกลงเลือกซื้อผลไม้จากชาวสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ ผ่านทาง Fruits2home โดยยอมรับราคา เงื่อนไขสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน เงื่อนไขการจัดส่ง เงื่อนไขการคืนเงิน หรือเงื่อนไขอื่น ที่ปรากฏในเว็บไซต์ หรือจากที่ตกลงกัน

4. Fruits2home จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนชาวผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ ให้มีช่องทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ไปถึงผู้บริโภคโดยตรง เราสนับสนุนผลไม้ที่ปลูกโดยเกษตรกรคนไทย เราขอให้ผู้ซื้อเข้าใจว่า ผลไม้อาจจะมีความแตกต่างด้านคุณภาพ ทั้งในแง่ขนาด สี รสชาติ หรืออื่นๆ เนื่องจากเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ยากต่อการควบคุมผลผลิตให้เหมือนกัน 100%  ดังนั้น รูปภาพ หรือข้อความที่ปรากฎที่ลงโดยชาวสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ อาจจะแตกต่างจากผลไม้ที่ท่านได้รับจริง อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลนั้นเป็นเท็จโดยสิ้นเชิง หรือเป็นการตั้งใจหลอกให้เข้าใจผิดอย่างมาก ทาง Fruits2home จะประสานงานกับชาวสวนผลไม้ ผู้ขายผลไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ตามหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของทาง Fruits2home เพื่อประโยชน์และเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย

5. ปัญหาอย่างหนึ่งของผลไม้คือการเน่าเสีย หรือสูญเสียคุณภาพในระหว่างจัดส่ง น้ำหนักผลไม้อาจจะลดลงบ้าง เนื่องจากการคายน้ำ ซื่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของผลไม้ น้ำหนักที่แจ้งในเว็บไซต์ Fruits2home หมายถึงน้ำหนักผลไม้เมื่อจัดส่งสินค้า ที่รวมกล่องบรรจุภัณฑ์ และวัสดุห่อหุ้มกันกระแทกอื่นด้วย ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากลูกค้าได้รับผลไม้ซึ่งไม่เป็นไปตามน้ำหนักที่ตกลงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ โปรดร้องเรียนผู้ขายผลไม้ เพื่อให้ทาง Fruits2home ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ซื้อ ทางช่องทางที่เว็บไซต์จัดเตรียมไว้ให้

6. เมื่อผู้ซื้อตกลงซื้อผลไม้ และทางสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ ได้จัดส่งผลไม้ผ่านบริษัทขนส่งแล้ว ผู้ซื้อจะต้องอยู่รอรับ หรือหาบุคคลเพื่อรับพัสดุผลไม้ ตามที่บริษัทขนส่งแจ้งในวันและเวลาที่พัสดุผลไม้มาถึง หากบริษัทขนส่งไม่สามารถจัดส่งผลไม้เพราะไม่มีผู้รับพัสดุ หรือเหตุผลอื่น และทำให้ผลไม้เน่าเสีย ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นเอง 

7. การจัดส่งอาจจะมีความล่าช้า และหากผลไม้เน่าเสีย เนื่องจากการขนส่ง ที่ไม่ได้เป็นเหตุจากผู้ซื้อ ทาง Fruits2home จะประสานงานกับสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ เพื่อบรรเทาความเสียหาย โดยอาจจะพิจารณาจัดส่งให้ใหม่ คืนเงินบางส่วนตามสัดส่วนของเสียหาย หรือคืนเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกัน

8. การชำระค่าสินค้า ค่าผลไม้ เป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อ และชาวสวนผลไม้/ผู้ขายผลไม้ ผู้ซื้อจะต้องใช้ความระมัดระวังในการชำระค่าสินค้า โดยดูจากรีวิว ความมีตัวตนของผู้ขาย หรือข้อมูลอื่น ประกอบการตัดสินใจ ทาง Fruits2home ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับรอง หรือรับผิดชอบ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชำระค่าสินค้า อย่างไรก็ตาม ทาง Fruits2home จะช่วยหาข้อมูล(เท่าที่มีในระบบ) เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหา หากเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้น

9. ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ เป็นคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจตรงกัน หากเกิดปัญหาขึ้น ทาง Fruits2home จะประสานงานทั้งผู้ซื้อและสวนผลไม้ ผู้ขาย เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน การตัดสินของ Fruits2home ถือเป็นที่สุด และข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ ไม่ได้เป็นข้อสัญญา หรือผูกมัดทาง Fruits2home แต่อย่างใด

10. Fruitis2home ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อกำหนด และเงื่อนไข สำหรับผู้ซื้อและใช้บริการผ่าน Fruits2home นี้ 

busy...