เว็บไซต์ Fruits2h"> เว็บไซต์ Fruits2h"> ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับผู้ขาย

พบกับ HomeMeHero.com เร็วๆ นี้

อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนด และเงื่อนไข สำหรับสวนผลไม้ ผู้ขายผลไม้


1.เว็บไซต์ Fruits2home.com หรือ "ฟรุ๊ต ทู โฮม" จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตลาด ศูนย์กลางการขายผลไม้ ระหว่างชาวสวนผลไม้ ผู้ขายผลไม้ และลูกค้าที่ซื้อผลไม้ ผ่านช่องทางออนไลน์ของเว็บไซต์ โดย Fruits2home มีระบบการซื้อขาย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย

2. ชาวสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ ได้ลงข้อมูลสินค้า ผลไม้ หรือรูปภาพในระบบ ด้วยตนเอง ทาง Fruits2home ช่วยตรวจและกลั่นกรองในเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตาม ชาวสวนผลไม้ หรือผู้ขาย ยังต้องรับผิดชอบในเนื้อหาที่ลงในเว็ปไซต์อยู่ โดยทาง Fruits2home ไม่รับรองความถูกต้อง ของเนื้อหา หรือรูปภาพ ที่ลงโดยชาวสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้

3. Fruits2home สนับสนุนเกษตรกรไทย สวนสวนผลไม้รายย่อย และผู้ขายผลไม้ที่ปลูกภายในประเทศไทย 

4. Fruits2home ต้องการให้ชาวสวนผลไม้ ผู้ขายผลไม้ ขายผลไม้ได้ในราคาดี มีผลกำไรจากการปลูก หรือการขาย อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งในการระบายสินค้า

5. ชาวสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ สามารถลงข้อมูลผลผลิต หรือผลไม้ที่ต้องการขาย ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตามแผนสมัครสมาชิก ซึ่งบางแผนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) และหากมีผู้ซื้อสนใจสินค้า และผู้ขายได้จัดส่งสินค้า และคำสั่งซื้อนั้นสำเร็จ ทาง Fruits2home อาจจะคิดค่าคอมมิชชั่น และ/หรือ ค่าดำเนินการต่อคำสั่งซื้อ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละช่วงเวลา

6. การชำระค่าผลไม้ เป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อ และชาวสวนผลไม้/ผู้ขายผลไม้ ตกลงกัน โดยผู้ซื้ออาจจะโอนเงินชำระค่าสินค้ามายังบัญชีของผู้ขายก่อนค่อยจัดส่ง หรือชาวสวนผลไม้/ผู้ขาย จะส่งผลไม้ก่อนให้ผู้ซื้อโอนชำระค่าสินค้าก่อนก็ได้ ทั้งนี้ การชำระค่าสินค้าจะไม่เกี่ยวข้องกับทาง Fruits2home แต่อย่างใด

7. หากมีปัญหา ข้อร้องเรียน หรือข้อพิพาทในการซื้อขายผลไม้ ผ่าน Fruits2home เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างสังคมการขายผลไม้ที่พึ่งพาอาศัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอาศัยเหตุและผล ผู้ขายจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อส่งผลไม้ที่มีคุณภาพถึงมือผู้ซื้อ หากปัญหาเกิดขึ้นจากบุคคลอื่น หรือปัจจัยอื่น อาจจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ตัวอย่างความรับผิดชอบ เช่น

    7.1 ลูกค้าได้รับผลไม้ไม่ตรงตามน้ำหนักที่ลงในเว็บไซต์อย่างมีนัยยะ --> คืนเงินลูกค้าตามสัดส่วนน้ำหนักที่ขาดไป

   7.2 ลูกค้าได้รับผลไม้ แต่มีการเน่าเสียหรือเสียหายอย่างมาก จนผู้ซื้อต้องการร้องเรียน เช่น เสียหาย 50% --> คืนเงินลูกค้า ตามสัดส่วนที่เสียหาย หรือส่งผลไม้ใหม่ให้ผู้ซื้อเพื่อทดแทน

   7.3 ลูกค้าได้รับผลไม้ไม่ตรงกับที่ลงในเว็บไซต์ อย่างมีนัยนะ เช่น ลงว่าเป็นขนาดพรีเมี่ยม AAA แต่ลูกค้าได้รับผลไม้คละขนาด หรือขนาดเล็ก จนผู้ซื้อไม่สามารถยอมรับได้ --> คืนเงินลูกค้าเต็มจำนวน คืนเงินบางส่วน หรือจัดส่งให้ใหม่ แล้วแต่กรณี

    7.4 ลูกค้าได้รับผลไม้ล่าช้า หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน --> พูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหา และตกลงแนวทางบรรเทาความเสียหายร่วมกัน

8. เมื่อสวนผลไม้ ผู้ขายผลไม้ ลงทะเบียน และลงข้อมูลผลไม้กับ Fruits2home แล้ว ข้อมูลจะยังไม่ปรากฎในเว็บไซต์ทันที ทาง Fruits2home จะตรวจสอบก่อน แล้วจึงจะอนุญาตให้ข้อมูลปรากฎในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ซื้อเห็นข้อมูลของสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ได้ หากสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ ลงข้อมูลแล้วข้อมูลยังไม่ปรากฎในเว็บไซต์ภายใน 3 วัน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

9. หากสวนผลไม้ หรือผู้ขายผลไม้ ต้องการเครื่องหมาย "ผู้ขายที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว" หรือ "Verified Seller" เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ และเพิ่มยอดขาย โปรดส่งข้อมูลภาพหน้าบัตรประชาชน และหน้าบัญชีธนาคาร เพื่อทำการยืนยันตัวตนกับ Fruits2home ตามช่องทางที่เว็บไซต์กำหนด หากมีปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

10. ระบบตลาดผลไม้ของ Fruits2home มีการรีวิวหรือระบบข้อเสนอแนะจากผู้ซื้อ หลังจากผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าไปแล้ว โดยสามารถรีวิวได้ทั้งตัวสวนผลไม้ ผู้ขายผลไม้ หรือตัวสินค้าที่สั่งซื้อนั้นๆ เอง 

11. Fruits2home ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาต หรือเข้าถึง เพิ่มเติม แก้ไข ลบ ข้อมูลของสวนผลไม้ ผู้ขายผลไม้ ทั้งในส่วนข้อมูลทั่วไป ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลคำสั่งซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บในระบบ Fruits2home โดยไม่จำเป็นจะต้องแจ้งให้ทางผู้ใช้งานทราบก่อน หากผู้ใช้งานต้องการทราบสาเหตุ หรือให้แก้ไขปัญหา โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

12. ทาง Fruits2home ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซึ่ง ข้อกำหนด และเงื่อนไข สำหรับสวนผลไม้ ผู้ขายผลไม้ นี้ เพื่อประสิทธิภาพ และการอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

13. เราจัดเตรียมคู่มือในการตั้งร้านค้า และลงข้อมูลขายผลไม้ในระบบ Fruits2home แล้ว หากท่านต้องการการช่วยเหลือ หรือต้องการติดต่อใดๆ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบในหน้า "ติดต่อเรา"

14. ทาง Fruits2home ขอร้องสวนผลไม้ ผู้ขายผลไม้ ทุกท่าน ที่ลงทะเบียนและขายผลไม้บนระบบตลาดออนไลน์ Fruits2home ให้สร้างบรรยากาศการซื้อขายด้วยความซื่อตรง พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปราศจากการคดโกง ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดๆ

busy...