กรุณาลงทะเบียน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน


 ชื่อผู้ใช้งาน
 รหัสเข้าใช้งาน
 ยืนยันรหัสอีกครั้ง
 ชื่อ นามสกุล
 โทรศัพท์ (ถ้ามี)
 อีเมล์ (ถ้ามี)
 ไลน์ไอดี (ถ้ามี)
 เข้าใช้งานในฐานะ

***โปรดจดบันทึก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสเข้าใช้งาน( Password) เพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิก***


หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา


1. Fruits2Home เคารพความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (“Personal Data”) เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและสมาชิกผู้ใช้งาน (“Users”) ทุกท่าน และใช้ข้อมูลข้างต้น เพื่อการติดต่อ ซื้อขาย ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้งานสมัคร รวมถึงการแนะนำ ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของเราด้วย

2. การยินยอม (CONSENT) Fruits2Home จะพึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงและด้วยความยินยอมจากคุณ สำหรับผู้ลงทะเบียนสมาชิกถือเป็นเงื่อนไขในการยอมรับการจัดเก็บ การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร ลงทะเบียน เพื่อการติดต่อ ซื้อขาย หรือรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากทาง Fruits2Home

3. การไม่เข้าร่วมสมาชิก (Unsubscribe): คุณสามารถถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผย (ประมวลผลข้อมูลโดยทั่วไป) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยการโทรแจ้งหรือส่งอีเมลล์ ในช่องทางการติดต่อ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้


ผู้ใช้งาน ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมสมัครเป็นสมาชิก โดยการกดปุ่มสมัครลงทะเบียนด้านล่างนี้